Notities bij: Angelus Cools

doopgetuigen: (1) Matthyas De Voocht - Anna Hemmerycx,, (2) Petrus Trompes - xxx, (3) (4) Marcus De Keysere - Francisca Rombout fa Laurent, (5) ? (6) Guilleame Steenwerckere - Laurentia Frisselyn

SAB, staten van goed II nr. 2477
Inghel Cools, +2.6.1671
x Janneken Rombout
kdn: (1) Catharina, wde Pieter Montack, (2) Jacob, zichzelf, (3) Marye, x Anthone Raddé, (4) Joanne, haar zelfs, (5) Francoise (+) x Geeraert De Clercq: Godelieve en Catharine
x-contract voor notaris Loys Nollet te Brugge op 9.10.1623
-2/3 van een huis op de Schottendijk, gekomen van Vincent Rombout, haar vader, gemeen met Pieter Rombout. En 2/3 van het huis ernaast 'het schaerken'
-3/4 in 1/2 van een 'binnenlanderschip', andere delen aan Anthone Raddé (1/2) en Jacob Cools (1/8), geprezen op 60 p., de opbouw op 18 p.
saldo: 57 p.

?? °Brugge-Sint-Salvators 2 30.7.1595 fs Joannes