Notities bij: Jacoba Kellenaere

uit vriendelijke correspondentie met Nico G. Dumalin (7.3.2012):
Dag Jo,
Op je website las ik dat je afstamt van Jacob Geernaert en Jacoba Kellenaere (ook Uutenkellenaere, van der Kellenaere, Ceulenaere etc.). Wel, ik heb wat informatie over Jacoba.
Zij werd circa 1625 geboren als dochter van Franciscus "Franchois d'Oude" van de Kellenaere (ook Uutenkellenaere) en zijn vrouw Vincentia "Sentuyne" de Roeulx. François was landbouwer en pottenbakker en zo stamvader van een pottenbakkersgeslacht. Dat mag je letterlijk nemen, want zijn nageslacht werd afwisselend deken van de gilde tot circa 1780!
Jacoba had ook nog een broer, Franciscus "Franchois de Jonghe" van der Kellenaere. Hij was gehuwd met Anna Reyphins (ook Riftens, Riffens etc.). Zij zijn mijn voorouders en van hen heb ik dus beduidend meer informatie verzameld dan over Jacoba.
Jacob Geernaert was eveneens pottenbakker. Ik zou nog eens moeten controleren of hij ook deken is geweest.
Vinchentia de Roeulx was de dochter van Jan of Pieter. Indien ze de dochter was van Jan, dan werd ze geboren circa 1595. Pieter was deken van de gilde der pottenbakkers, terwijl ik Jan niet terugvind in de archieven van de gilden. Het is dus raden naar haar afkomst ...
Als vader van Franchois d'Oude van der Kellenaere komen Lyoen of Gaspar in aanmerking.

De informatie over de ambachten kun je vinden op de computers en in de inventaris van het oud archief.
- op de computers onder "wetsvernieuwing". Klikken op "ambachten". De rest wijst zichzelf uit. Je kunt ook zoeken op stukjes naam zoals "Kele" of "Kelle" etc.
- de inventaris van het "oud archief" kun je opzoeken in de inventaris van de bibliotheek. Vandewalle, Beknopte inventaris van het stadsarchief. Daarin staan een aantal interessante bronnen voor de studie van de gilden.
Zoals je zult zien komen vele peters en meters van de familie voort uit die gilde. Ook hun partners lijken ze in de gilde te hebben gezocht. Zo zag ik dat Gaspar Minne, de schoonvader van Alexander Kellenare, ook deken was van de gilde.
De wezenregisters geven ook een beetje info, maar niet veel.
Je kunt via de computer ook zoeken in de oorkonden van private aangelegenheden. Daarin vind je ondermeer een verkoopakte van een huis aan Frans van der Kellenaere.
Kijk zeker een keer de staten van goed in: Franchois "de Jonghe" had een bijzonder aantal eigendommen, waartussen een aantal huisjes met landbouwerf in de wijk Sint-Anna. Je kunt de huisjes in detail bekijken op de Flandria Illustrata-kaart van Sanderus.
Ik moet de procesregisters nog eens inkijken, daarin zal zeker ook wel wat informatie te vinden zijn
Interessante bronnen Van de Kellenaere

SAB, oorkonden private aangelegenheden, 103/IV, 17de eeuw, nummer 1956: Huis de Roode Hert in de Langestraat, Adriaen Lam en Catharina de Backere verkopen aan François Kellenaere.

SAB, staat van goed, B 207, tweede reeks, nr. 4241a, 1687

SAB, staat van goed, B 207, (tweede reeks? niet genoteerd ...), nr. 4582a, 1690: Hierin wordt een schoonzoon genoemd, Pieter van Loo "uytlandich in Oostindien"
SAB, stedelijke registers van de wetsvernieuwing >> ambachten >> zoeken op “Kelle”, “Kele” etc

Op je website las ik dat je afstamt van Jacoba Kellenaere.
Vooral de notities bij Jacoba vanwege de heer Nico G Dumalin trokken mijn aandacht.

uit vriendelijke correspondentie met Jacob Vandecandelaere:
Ik ben namelijk een afstammeling van Gerard uten Kelnare uit Wervik. Hij was afkomstig van “Coelne”. Op het eerste zicht denk je dan aan de stad Keulen, maar "Ter Coelne” was ook de vroegere naam van het “Hof van Montifaut” in de Praatstraat in Oedelem. De naam van de aanpalende hoeve is “Potterie”. Oedelem was sinds de vroege middeleeuwen bekend voor zijn pottenbakkerijen. Toen ik bij Jacoba las van het pottenbakkersgeslacht ging bij mij onmiddellijk een lichtje branden.
Gerard uten Kelnare, zoon van Jan, kwam in Wervik wonen rond het jaar 1400. Zijn oudste zoon Wouter werd poorter van Brugge in het jaar 1456. Guerrardt uten Kelnare, filius Guerrardts van Cuelne, werd poorter van Brugge op 27/7/1452 en François fs Gheerarts, van Wervik werd poorter van Brugge op 26/6/1454.
Wie weet zijn Franchois d'Oude vande Kellenaere en Jacoba wel een afstammeling van Francois uten Kelnare uit Wervik.
P.S. : Mijn voorouders gebruikten van de vijftiende tot zeventiende eeuw de namen Vanden Kellenare en Vanden Kendelaere gewoon door elkaar.