Notities bij: Franciscus Beyens

RAB, wezenakten Brugse Vrije nr. 16534 f. 199. Staten van Goed Brugse Vrije 1 nr. 19196
Franchois Beyens fs Gilles, vrijlaat Vladsloambacht, + Keiem 14.10.1633
x Bernardinken fa Cornelis Stevens, +Keiem 29.10.1633
VP: Gilles Beyens fs Gilles, oom van de wezen VM: Adriaen Stevens fs Cornelis, oom wezen
kdn: (1) Franchois 7 j, Jan 6 j, Cornelie 13 j, Mayken 11 j
-paternele gronden: deel in de hofstede van 38 g. te Keiem waar Gilles Beyens woonde (die ze gekocht had van Jan Stevens). Verwerft ook de delen van zijn zusters Perinken (x Rogier Pladijs fs Mailliaert, poorter van Ieper) en Mayken (x Jacques Columbien, poorter van Ieper)
-samen gekocht: delen van zijn broers en zussen uit de erfenis van zijn tante Elisabette Danneels in de parochies van Snaaskerke, Leffinge, Gistel, Moere, Zevekote, Koekelare, Eernegem en andere parochies.
-gekocht door de voogden na het overlijden van de ouders: het deel in de ouderlijke hofstede van Janneken Beyens (fa Gilles) x Jan Coene, Tanneken Beyens x Pieter Van Dijcke en de kdn van Michiel Coene x Cornelie fa Gilles Beyens. Al kdn van Gilles Beyens fs Steven bij Jannken fa Eloy Van Ougierlande. Nog andere gronden verworven van Omaer Beyens (fs Jan) x Elisabette De Vriendt (fa Adriaen), Jan fs Steven Beyens en Inghel Stoet, samen ca. 7 g.
-uit erfenis van hun ouders paterneel 10 g. in een hofstede waar Gilles Beyens woont, onverdeeld met Gilles Beyens fs Gilles, Pauwels Beyens, Jan Coene x Janneken Beyens, Guillaume Bert x Mayken Beyens, Rogier Pladijs x Perijne Beyens, Pieter Van Dycke x Tanneken Beyens en de kdn van Michiel Coene x Cornelie Beyens.
-gronden gekomen van hun moeder Bernardynken fa Cornelis Stevens & Josine fa Guilleame Vande Voorde, gekomen van Cornelis Stevens fs Roberts, haar grootvader: 5 g. te Keiem en Vladslo = 1/5 hofstede. Onverdeeld met Cornelis fs Cornelis Stevens, Adriaen Stevens fs Cornelis, Jacob De Rijcke x Adriaeneken fa Cornelis Stevens, Augustyn De Mats x Perincken fa Cornelis Stevens.
-Meer schulden 71 p. gr.