Notities bij: Maria Van Westhuyse

SAB, staten goed II-3331
Marie Van Westhuyse, +15.8.1679
x Melchior De Vryese
voogen: Antheunis Vande Westhuyse - Jacob De Vryese de jonghe
kdn: Melchior - Marie
x-contract voor notaris Herman Huwyn te Brugge op 19.10.1675. hij is 25 jaar en vergezeld van zijn oom Jacques Vryese, zij is 25 jaar en vergezeld van haar vader Antheunis Van Westhuyse en haar schoonmoeder Marie Fiennes
-1/6 huis aan de Langhe Reye bij De Groene Hoorn, dan in cas van overlyden van Jan Vryese zyn broer die vuytlandts voor de dood van de overledene soo zoude dese sterfhuyse competeren een gerechte vierde part, daarin gerecht bij het overlijden van Pieter Vryese, vader van de weduwnaar.
-binnenschip, gepresen op 73 p. gr.
(Jan De Vryese, broer van vollen bedde is 5 jaar gaan vaeren naer Oostindien