Notities bij: Barbara Jonckheere

toevoeging bij begrafenisbericht: 64 jaar, wde Jacobus Delrue