Notities bij: Petrus Van Zele

wezenakte, RAG, Boekhoute 839, blz50
Was wethouder van het ambacht Boekhoute
x (Bassevelde 28.10.1685) Andrisia Meulendijcke (+1693). Kdn: Petrus (B 1686, x Catharina Lems), Judoca (B 1687, x Jan De Wulf), Andrisia (B 1689, x Jan Bogaert)
en Georgius (B 1692)
xx (Bassevelde 12.10.1694) Anna Van Wanzeele (+1720). Kdn: Joannes (B 1695 +1695), Joanna (B 1696, x Jacob Verstraete, xx Jan Van Hijfte, xxx Guille Moens),
Maria (B 1699, x Jan Vande Walle, xx Seger Sierens, xxx Adriaan Soetaert), Jacob (B 1701, x Maria Schatteman, xx Maria Sierens, nog drie kdn jong gestorven
xxx Maria De Bruyne
xxxx (Bassevelde 15.11.1721) Judoca Coppejans (B 1698). Kd: Franciscus (B 1722, x Petronella Van Acker
(Stamreeks Van Zele, Marijn Claeys, De Levensboom 2008/4)