Notities bij: Petrus Van Houtryve

RAB, heerlijkheid Oostkamp register nr. 29 f. 224, aktedatum 24.5.1741
Vercaveling tusschen:
- Frans De Smet x Laurence Gailliaert, laet van Oostcamp (cavel A),
- Pieter Van Houtrieve x Marie De Smet,
- Pieter Dumon x Josyntien De Smet,
allen kinderen van Jacques, van de goederen nagelaten door hun vader (+ 5 jan. 1741) en hun moeder Josyntien Vanden Bussche (+ 21 mei 1721). Een vierde zoon, Pieter, heeft zich op 10 jan. 1741 laten uitkopen door zijn broers en zus. Frans is 168 p. 13 sch. 8 gr. schuldig aan Pieter Van Houtrieve, voorgeschoten om Pieter De Smet uit te keren en 53 p. 12 sch. 4 gr. schuldig aan Pieter Dumon: samen 222 p. 6 schgr. tegen een intrest van 11 p. 2 sch. 3 gr. sjaers, ten voordele van Pr. Van Houtrieve en Pr. Dumon, bezet op cavel A in Oostcamp in jeghenote genaemt Puyenbrouck: een behuysd hofstedeke gebruikt door Joos Hardoen, in 25ste begin groot 2 gem. 179 r. deel van 4 gem. 228 r. en in 29ste begin: 1 gem. 115 r. + 1 gem. 20 r. deel van 5 gem. 142 r. (= 10 gem. 70 r.)? (+ legger van het geheel)

idem f. 138, aktedatum 12.11.1743
Pr. Van Houtrieve x Marie De Smet te Oostcamp (Beveren) en poorter van Brugge, verkopen aan Maerten Vlamynck te Beernem en vrijlaet van Erckeghem: een hofstede in 10de begin, zuid-zuidoost van de kerk, met legger van 13 partijen land, groot 10 gem. 93 r. daer Jacob Andries placht te wonen voor de koper. Koopprijs 120 pgr. Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Jacques De Smet, vader van Marie, cavel C, op 6 mei 1741.

schepen van de heerlijkheid Oostkamp