Notities bij: Nicolaus Bavé

RAB, Burg van Brugge nr. 66 f. 30
Meester Joos Bavé, wyltent secrataris vande keyser was houdende te leene een leen van 4 p. 15 sch. par. erfvelicke rente sjaers gheassigneert op de groote briefven myns gheduchten heere .... sinds 1556 verduisterd.

doopheffers: (2) Michael Rombout - Antonia La Haye, (3) Daniel Sucx - Catharina Maes, (4) Joannes Mulyr - Catharina Mulijr