Notities bij: Judoca De Keysere

xx Pieter Vanden Berghe fs Pieter

Uit wezenakte Mayken fa Roelant Van Massenhove x Maerten Vande Casteele (RAB, Wynendaele 393 f. 96 e.v.)
gronden geerft van Roelant fs Roelant Van Massenhove, nog gemeen met Maerten Van Massenhove, de kdn Niclaeys De Clercq x Peryne fa Roelant Van Massenhove ende kinderen van Jan Van Massenhove (fs Roelant) x Josyne fa Jacques De Keyser, nu xx Pieter Vanden Berghe

RAB, Wynendaele 1868 f. 12v, wettelijke passeringen Pausschen en Vyverschen, akte 1653
Pieter Vanden Berghe (fs Pieter) x Josyne (fa Jacob) De Keysere (weduwe vanJan Van Massenhove) bevestigen de lening bij Niclays De Clercq fs Pieter die aangegaan werd door het echtpaar Jan Van Massenhove x Josyne De Keysere.