Notities bij: Catharina Bardon

x (Brugge-Sint-Salvators 3, 25.5.1649) Passchasius Stoffe