Notities bij: Jacobus Denys

Wettelijke passeringen Oostkamp: Jacob Denys verkoopt land gekomen van zijn vrouw Peryne Wittenheyns fs Jacob x .... Goormachtigh fa Andries

SvG Oostkamp nr. 249
+Jacques Denys, laat heerlijkheid Nieuwenhove, + Oostkamp mei 1642
wde Prijne Wittenheijs
xx Janneken Vanden Broucke fa Guillaume (zij hertrouwde met Pieter Ghijsels)
kd 1 x: Jacob
kdn 2 x: Maeyken en Cijntgen (+ na vader)
VP: Joos De Wulf d'oude x Catheline Denys (later Jacob Denys) VM: Gilles Paertuy uit Ruddervoorde
hofstede onder Nieuwenhove te Oostkamp, groot ca. 33 g.
bezet met 3 renten t.b.v. Pieter Spronckholf
saldo 30 p.