Notities bij: Petrus De Doeldere

Petrus De Doeldere was eerder te Oostkamp op 11.11.1639 gehuwd met Egidia De Vriese (+Oostkamp 21.10.1642), overleden in het kraambed). Getuige bij het huwelijk was zijn schoonbroer Pietr Ghysel. Uit deze relatie werd 1 kind geboren: Petrus (°Oostkamp 30.12.1640 +Oostkamp 11.4.1667)

uit begrafenisakte: 70 jaar.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 23 (wettelijke passeringen) f. 11. Aktedatum 23.6.1643
overeenkomst tussen (1) Maerten Strubbe + Claeys De Vriese en Michiel Ghysels als voogden van de kinderen van Pieter De Vriese x Lynken Baert enerzijds en (2) Pieter De Doeldere anderzijds. Pieter De Doeldere x Lynken De Vriese (zuster van de wezen), over catheylen, meulen, gronden, waarvoor Pieter De Doeldere blijft bezitten en behouden alle goederen. Hij betaalt hiervoor 48 p. gr. interest per jaar ten voordele van de wezen, Maryn Naeyaert en Adriaen Voormachtigh stellen zich hiervoor borg. Pieter De Doeldere stelt hiervoor de hofstede als waarborg, deze is nog onverdeeld met de erfgenamen van Jan De Doeldere, gelegen op Oostkamp en Nieuwenhove.