Notities bij: Catharina Bakelant

RAB, wezenakten Wynendaele 388 f. 56, aktedatum 1.3.1558
+Catheline fa Trystram Bakelant
x Jacob Haseval
VP: Gilles Haseval > Lauwers Van Lichtervelde >Gilles Haseval jr.
VM: Pieter Bakelant > Joos Bakelant
-voor de wezen: 45 p.p.
-1 g. land, gmeen met de kdn Trystram Bakelant en kdn Adriaen Burghgrave
-de wezen erfden van hun grootvader Trystram Bakelant: 5 g. land en 76 p.p., deze gelden blijven bij de vader met borg van Heindric Haseval.
Als vader overleed (<18.1.1576) zijn er nog twee wezen: Hanneken en Jozyntken. Ze hebben 2/7 van een hofstede op Makeveld, daarnaast ook nog Anthonine de wees van Jacob Haseval.
Jan Hazeval, een van de wezen, huwt < 4.7.1576