Notities bij: Judocus De Neckere

andere kdn:
-Maurus De Neckere x Margaretha Monstrul fa Pieter
-Maria De Neckere x Pieter Hasaert fs Jan
-Judoca De Necker x Carolus Gevaert
-Martinus De Necker x Joanna De Roo fa Jan