Notities bij: Margaretha Vander Stokt

Wezenakten Brugse Vrije 41, Zwevezele f. 2v
x Michiel Lamsin (+ <1537)
kdn: Marryn (meerderjarig in 1537), Coepkin en Grytkin (huwt ca 1537 met Willem Lamsin)
voogden: Pieter Lamsin en Vincent Vander Stoct (ca 1535 opgevolgd door Daneel Nombroot)
borgen: Cornelis Bloetackere fs Adriaen uit Zwevezele
ouders bezitten de hofstede Ten Couttere teZwevezele
in 1535 erfden de wezen van hun grootvader Fesent Vander Stockt.