Notities bij: Marinus Lampsens

bezit een hofstede van 3 g. op Ten Driessche
kdn: minstens Marijn, Mahieu en Jan