Notities bij: Joannes Vander Muelene

wezenakten kasselrijk Kortrijk boek 41, Zwevezele f. 4v, akte 12.2.1526
vader en moeder overleden, melding van 1 kind, maar waarschijnlijk meerdere kinderen (cfr voogden?): Calleken, zij huwde ten laatste twee jaar later met Joos Pattin
voogden: Simoen De Ledersnidere en Joerys Goetghebuer (wordt ook voogd van haar kind bij haar overlijden, vermoedelijk dus een schoonbroer).
bezitten een hofstede van 14 g. te Zwevezele.