Notities bij: Catharina Vander Muelene

wezenakten kasselrij Kortrijk boek 44, Zwevezele f. 1, akte 23.6.1539
+Calleken vander muelene
x Joos Patyn
kd: Jannekin (op 12.4.1551 verklaarde men dat ze gehuwd is met Adriaen Lampsins)
voogden: Patyn Maerten en Goedtghebuer Joorys
bezit hofstede van 10 g. te Zwevezele