Notities bij: Maria Paessens

Ze is overleden als Maria Spaessens, weduwe van Joos Van Renterghem, 54 jaar.