Notities bij: Joannes Braet

x Cathaline Mulaert fa Loys x Babeken Loys
aanborger gemene en loweiden uit hoofde van zijn vrouw
wezenakten Oostkamp: nog een minderjarige wees in 1620: Pieter. VP: Jacob Lievens uit Loppem (= schoonbroer), VM: Vande Walle Symoen
andere kdn: Passchinken, x Jan De Sanghere (aanborger nr. 326) uit Oostkamp; Tanneken, x Pieter Vande Walle uit Oostkamp (aanborger 327)