Notities bij: Maria Baert

staten van goed Oostkamp nr. 242
Baert Marie fa Pieter x Alglave Tanneken, +maart 1668, latesse Roden
x Dobbelaere Pieter
VP: Dobbelaere Jan, VM: Baert Christiaen
kdn: Marie (12 j), Petronelle (10 j), Pieterken (8 j) en Jacob (5 j)
-gronden gekomen van Christiaen Baert, haar grootvader: (1) 10 g. te Oostkamp bij de Quadenplasch (verdeeld op 22.11.1661), pachter Pieter Fiers (2) 1/2 van 3 g. bos te Oostkamp, het andere deel competeert Margriete Baet fa Christiaen, wde Maryn Fiers
-gekomen van haar moeder Tanneken Alglave: (1) 1/6 van 2 g. land, onverdeeld met Jan, Michiel, Jeroom, Lieven en Tanneken Dobbelaere, halve broers en zus van de overledene, pachter Fransoys Alglave, (2) 1/6 van 2 l. land bij de Moerbrugge (3) 1/4 van 7 g. bos te Oostkamp, onverdeeld met Charles Heuribloc en dhoirs van Maryn Fiers
-samen gekocht: (1) 1/2 van 3 g. bos van Margriete Baert (2) 1,5 g. bos
-4 koeien, 1 vaars, 2 jaarlingen, 1 varken, 1 merrie, 1 ruin
-landpacht aan Steven Van Aelst
-saldo 163 p.