Notities bij: Petrus Dobbelaere

bij hun huwelijk komt Livinus Dobbelaere 'patre' getuigen, daarnaast ook nog Jacobus Guijssens

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 20 f. 60, aktedatum 29.10.1680
Cornelis Mombailliu x Petronelle Dobbelaere, laten van Oostkamp, zijn schuldig aan Pieter en Jacques Dobbelaere, 2 minderjarige broers van Petronelle, kdn van Pieter Dobbelaere, een rente van 1 p. 10 sch. groten voor de som van 24 p. groten bezet op 1/3 gemeten; ver noordoost van de kerk bij de Quaden Plasch. Gerecht vanb Marie Baert, hun moeder.