Notities bij: Joanna Van Zieleghem

getuigen huwelijk: Joannes De Pape - Fol Joannes jr.

Wettelijke passering 1698: Van Sieleghem Janneken (x Pape Jan), Jan en Passchier fii Pieter (fs Jan) x Lanssens Tanneken
idem 1699: Van Sieleghem Anna Marie fa Pieter x Lanssens Tanneken, gehuwd met Aloo Nicolaus