Notities bij: Guillielmus De Clerck

wezenakten Brugse Vrije 16482 f. 270.


Oude hoeven te Loppem p. 43 (Klein Magdalenagoed): Guillaume of Willem De Clerck, een zoon van Simoen, heeft in 1591 opnieuw de hand aan de ploeg geslagen, om de braakliggende landerijen weer te bewerken. Guillaume was gehuwd met Margriete, een dochter van Roeland Ovaere, landbouwer op het Ovaersnest. De streek rond Bruge bleef echter onveilig vanwege plunderende geuzenbenden. De ontvanger van de Magdalena meldt opnieuw dat "Guilliame heeft verloren by een brande thuus vander hofstede dat hy hadde ghetemmert. .... in totaal 60 gemeten. Guillaume betaalde ervoor "de somme van 9 p. gr. sjaers boven de leveringhe van drie maten terwe ende es ghehouden te brynghen ten godshuuse brynghen 400 houts". Reeds in 1605 heeft Guillaume het Magdalenagoed verlaten, maar hij overleed eerst in 1628.

Aanvaardingsboek Brugse Vrije f. 56
was geaccepteerd vrijlaet in Loppem Willem fs Simon De Clercq, te vooren poorter der stede van Brugge, naer dat bleken was van syn vervrimdynghe by acte van 15 nov. 1589, geteeckent Van Belle, op de bortochte van Pauwels Van Praet met renucatie van syn poorterschap van Brugge en de was de selven Willem geconsenteert syn bruyt te beslapen buyten den lande vanden Vrijen sonder pretudicie van syn vrylaetschap mits te betalen 5 schellinghen grooten voor den aermen die by hem ten bussette betaelt syn geworden, par resolutiebouck 18 november 1589.

kdn geboren te Brugge?: Clays De Clerck fs Willelmus, Brugge, St.-Salvators 2, 16.4.1596. Joanna De Clerck fa Guillielmus x Margarita, Brugge St.-Jacob, 11.3.1600. Catharina De Clerck fa Guillielmus x Margarita, Brugge St.-Jacobs 6.2.1604.

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 104
Een ide ligt het vijfde van de vierde rote.
Sepulture van guilliame Declerck fs simoen, die overleet 18 wedemaent 1628 ende van Margriete fa Roelant Ovaers, die overl. den ... ende hebben achterghelaeten vier kinders: niclais, cornelis, janneken en neelke.