Notities bij: Adrianus Schaessens

cfr wezenakten Brugse Vrije 16484 f. 12: Adriaen Schaessens x dochter van perynken Warnier.

? fs Pieter Schaersins x Marie fa Maerten Storme (cfr wezenakten Brugse Vrije 16480 f. 344). Pieter Schaersins overleden te Zedelgem ca. 1574.; kdn: Adriaen, Copken, Cornelis, Gheeraerd, Jacquemine, Pierynken, Mayken.

RAB, Brugse Vrije nr. 16229, 48 verso
De comparanten waren:
-Jan Schaersens, fs Adriaen,
-Joanna Schaersens, fa Adriaen voorseyt,
Vrijlaten in Aartrijke, beede ongehuwd,
-hunne zuster Jacquemyne Schaersens, wonende thantwerpen,
De koopster was Elisabeth soen, laetst weduwe van Jan Havegheers, Wynendaelelatesse in Thoroult. Men vercocht 1 gemete 36 roen, gemene met de koopster, deel van een hofstede met 29 gemete 250 roen, metten advenante, in Ichtegem, gepacht door Jan Pitman.
Actum 28 oktober 1630. Overghebrocht op 7 januari 1631.

RAB, Brugse Vrije 16238, f. 30
De comparanten waren: Perine Schaersens, fa Adriaen & Cathelyne Warniers, fa Daneel, jeghenwoordigh huysvrauwe van Jan Storme, vrijlaat in Zedelgem.
Omme de goede jonste ende affectie die zij draeght de 5 kynderen van Pieter Logghe de jonghe by Marie Schaersens, fa Adriaen voorseyt. Te weten Mattheus, Adriaen, Laurens, Martyne ende Tanneken. Medsgaeders ook de 5 minderjarighe kinderen van Pieter Schaersens, fs Adriaen voorseyt by Perine, fa Hendryk soen. Te weten Pieter, Adriaen, Cornelis, Rycquaert ende Perine. Waren scomparantes neven en nichten. Van land in Zedelgem.
Anno 1647