Notities bij: Maria Wante

eerder weduwe van Geeraert De Wyntere: Antheunis, Jooris, Jaspar en Cornelie