Notities bij: Maria Lyssensuene

staat van goed Brugse Vrije I nr. 13372
Mayken Lyssenzuene fa Joos x Mayken fa Jooris De Vos
x Jan Millecam: Mayken x Marijn De Hondt
xx (Zande 2.7.1651)Jacques Zeghers: Jan en Jacob; VP Marijn De Hondt uit Schore, VM: Jan Bouckhout uit Oudenburg
xxx Jacques Van Limbrouck (wdr Mayken fa Loys Callewaert: Jacob, Pieter en Pieternelle).
geen gronden
2 merries, 12 koeien, 12 vaarzen en kalvers, 2 zwijnen
pachten een hofstede van 52 g. aan Jan De Cuuppere, verder nog pachtgronden
saldo: 35 p.