Notities bij: Joannes Millecam

staat van goed Brugse Vrije I nr. 17742, wezenakten Brugse Vrije 16536 f.84
Jan Millecam fs Jacques, + Cruyssande 24.9.1650
x Mayken Lysensuene fa Joos: 2 kdn: Janneken (+1656) en Mayken
VP: Jacques Millecam, oom; VM: Jacques Lijsensuene, oom
-veel gerief binnen Brugge
-2 merries, 7 koeien, 1 os, 3 jaarlingen
-pachten een hofstede van 23 g. aan Thomas Pullemulle (in 1646, 1647 en 1648 moest geen pacht betaald worden omwille van de troubelen); verder minstens nog 15 g. in pacht genomen.
-saldo: 2312 p. par.