Notities bij: Joannes Lambrecht

? fs Gilles, cfr wezenakten Brugse Vrije 16477 f. 307v, Snellegem, akte 1538
+: Calleken fa Pieter De Meestere
x Gilles fs Lamsin Lambrecht
kdn: Joosken, Hannekin (huwt later), Pierine (x voor 1557 met Joos Crampe) en Calleken (is in 1557 28 jaar)
VP: Joos fs Christiaen Kueste uit Zedelgem
VM: Pieter fs Pieter De Meestere, ca 1557 opgevolgd door Joos Crampe
-gekomen van de moeder: 1 g. grond te Ruddervoorde en een hofstede van 7 g. te Snellegem