Notities bij: Marinus Dhont

staat van goed Brugse Vrije 2 nr. 12323
Maryn Dhont fs Maryn,
x Marie Millecams fa Jan,
7 kn
-gronden van zijn kant: 1 g. in een hofstede van 26 g. te Eggewaertskapelle, pachter Jan De Witte, gekomen van Mayken Wante fa Pieter zijn moeder (verkaveling 1662)
-samen gekocht: hofstede 16 g. te Schore
-3 merries, 2 veulens, 7 koeien, 2 vaarzen, 5 jaarlingen, 3 kalvers, 1 zeug met 5 biggen
-was in 1683 hoofdman van Schore. In dat jaar leende de parochie bij de pictanciers (?) in Diksmuide 150 p. tot betaelinghe vande Fransche mandementen ..., maar de lening wordt niet tijdig terugbetaald en is proces tegen hem persoonlijk.
-saldo 380 p.