Notities bij: Maria Winne

eerste huwelijk te Snellegem in 1646 met Jan Strubbe (fs Jacob x Margriete De Veldere, Jacob Strubbe fs Maerten): minstens twee kinderen Jan (°Snellegem 1653, huwt met Pieternelle Vande Kerckhove, woont te Snellegem in 1677) en Maria (°Snellegem 1650, huwt met Rochus Ryckaert, woont te Zedelgem in 1677). Huwelijkscontract op 23.1.1646. SvG BV 1 nr 17054: Jan fs Jacob fs Maerten Strubbe

staat van goed Brugse Vrije I nr. 12537.
x Jan Strubbe fs Jancob: 2 kdn (zie boven)
xx Jan Storme fs Pieter: 5 kdn
-kocht in haar 1° x
* deel van een hofstede te Snellegem, ander delen aan Jacob Strubbe (zijn broer) en Jacquemine Strubbe (zijn zuster, x Jan Gooris)
* deel herberg De Glorie te Snellegem, maar ondertussen opnieuw verkocht
* huis te Snellegem, de grond behoorde nog toe aan Ambrosius Bremers (heer van Snellegem), maar kochten de grond in het 2° x; huis gekomen van zijn vader
-samen gekocht:
* in 1660 1/2 huis aan Pieter Gooris voogd van Jacquemine het kind van Jan Gooris x Jacquemine fa Jacob Strubbe
* 23 g. land te Snellegem in 1653, zuid aan het kerkhof, van Ambrosius Bremers
* gronden te Aartrijke en vooral te Zedelgem, deel van een hofstede van 11 g.; gekocht van Jacques Strubbe (fs Jacob) x Janneken (fa Pieter) Storme en
Lambrecht Jonckheere x Maria Storme fa Pieter, twee zussen van de weduwnaar.
-1 merrie, 5 koeien, 3 vaarsen, 2 kalvers
-veel materiaal en gerief waarmee ze gevlucht waren naar Brugge
-brouwerijmateriaal voor 60 p., oa. een brouwketel van 29 p.
-het echtpaar heeft nog 41 p. tegoed van het sterfhuis van Omaer De Zanghere fs Omaer, zijn stiefvader (NB. Maria Bellaert huwde een tweede maal met deze man)
-men had schulden bij Maria Van Isendooren over de levering van granen en mout om te brouwen voor de som van 127 p.
-saldo: 318 p.