Notities bij: Nicolaus De Clerck

peters en meters: (1) Mr Laurentius Carpentier - Cornelia Oivaeres, (2) Adrianus Vande Walle - Cornelia De Clerck, (3) Cornelius De Clerck - Christina Zanghers, (4)Franciscus Denys - Anna De Zanghere, (5) Omarus De Zanghere - Jacoba De Clerck, (6) Jacobus Kint - Judoca Neytens, (7) pastoor - Maria Bellaert

broer van Joanna De Clerck, x Adrianus Vande Walle, xx Franciscus Denys

Wezenakte Brugse Vrije 16487 f. 180. Staten van Goed Brugse Vrije 3 nr. 2203.
+Niclaeys De Clercq fs Guille, +Loppem 21.9.1639
x Maria De Zanghere fa Omaer.
VP: Franchoys Denys, VM: Marijn De Zanghere
-vervallen hofstedeke van 4 g. te Loppem, in 1627 gekocht van Niclaeys De Clercq fs Pieter.
-helft hofstede van 26 g. te Loppem, gemeen met Jan Pouvaert/Pomaert
-vervallen hofstedeke van 4 g. te Loppem
-2 paarden, 38 koeibeesten, 10 varkens, grote voorraad koren en stro (221 p. g.)
-zijn moeder leeft nog, een broer van hem is Cornelis
-pachtten hofstede van 60 g. aan het Godshuis van de Magdalenen te Brugge
-saldo: 1001 p. g.

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 104
Sepulture van Niclaes Declercq fs guilliame, hooftman deser prochie van Lophem, overleet den 21 september 1639, ende van maeijken Dezadeliere fa Homaert zijnne huysvrauwe die overleet den ...

Oude hoeven te Loppem p. 43 (Klein Magdalenagoed): Claeys De Clercq, een zoon van Guillaume, kwam in 1623 terug op het ouderlijk hof. Hij was gehuwd met Mayken De Sangere, doch overleed reeds op 21 september 1631. Mayken hertrouwde met Cornelis Vereecke