Notities bij: Maria Vande Kerckhove

staat van goed Brugse Vrije I nr. 22280
VP: Jacuqes Van Houtte (oudste zoon) en VM: Joos Tavernier; 5 kdn
-samen gekocht: in 1628 een hofstede te Kanegem van 6 g (omzetting verachterde rente); 2 g. land te Zedelgem in 1638
-bezitten op de zolder van Jooris Van Steelandt te Brugge: 128 vaten rogge (36 p.), een brandewijnketel (8p.), ... alles ter waarde van 93 p.
-pachten een hofstede van de weduwe en erfgenamen een hofstede en een molen te Zedelgem (sedert 1634). Dit erfpaar bezit de nieuw gebouwde stallen en het draaiende werk van de molen.
-saldo: 247 p.