Notities bij: Henricus Baert

staat van goed Brugse Vrije I nr. 17836 - Wezenakten Brugse Vrije 16498 f. 177v
Hendrick Baert fs Roelant, +Snellegem 20.5.1651
x Gillynken fa Philips Van Poucke
wezen: Armand 24 j, Joos 15 j, Janneken 12 j
VP: Jacques Van Houtte, x Lievine Baert (zus wezen) en VM: Laureyns Vanden Bussche, oom causa uxoris materneel, >Jan Van Poucke
-het echtpaar verkocht tijdens hun huwelijk 1/6 van 1/2 van een korenwindmolen te Beernem, genaamd den Oudenaerdemolen (gekomen van haar vader) aan Frans Lodreel voor 100 guldens
-samen gekocht, een korenwindmolen te Snellegem, gekocht van de familie De Witte. Verder ook 16 g. land te Snellegem. Andere erfgenamen: (1) Livine Baert x Jacques Van Houtte, (2) Philips Baert, (3) Jacquemine Baert x Daneel Vande Steene
-bezaten 2 paarden, 4 koeien en een vaars
-saldo: 385 p.

doopheffers: (1), (2) Van Poucke Joannes - Bastiaens Margareta
geen doopakten Beernem 1628-1650