Notities bij: Diewert Claeyssens

RAB, staat van goed Brugse Vrije I nr. 14676 (rekening 1668)
+Dijwert Clayssens, +Brugge 15.3.1664
wde Jacob Cornelissens
-overleden te Brugge, vrijlatesse van Nieuwmunster
-4 kdn: (1) Anna Cornelissens, x Jan Otsens fs Cornelis, (2) Adriaen Cornelissens (+), x Martynken Soppers, waarvan 2 kd: Adriaen en Pieter, (3) Mayken Cornelissen (+), x Cornelis Otsens, waarvan 2 kdn: Arnoudt en Cornelis, (4) Elisabeth Cornelissens (+), x Jan Diericx, waarvan 3 kdn: Aldegonde (x Hendrik Costers), Jacob en Anna.
-saldo: 238 p.