Notities bij: Barbara Tetaert

SAB, Staten van goed II nr. 10.761
+Barbara Tetaert fa Pieter x Pieternelle Van Praet, + 14.6.1742
wde van Dominicus Daelman fs Joannes x Margriete De Roy, + 13.1.1742
VP Anthone Vlieghe, VM: Francois De Meurisse
kdn: (1) Barbara, x Francois De Meurisse; (2) Marye; (3) Dominicus
hovenier
1/4 van een erfachtigh officie van arbeijderschap van St. Jansbrugge
saldo: 43 p.