Notities bij: Matheus Cloet

Bij het begin van de doopregisters is er een Matheus Cloet gehuwd met Maria Kesteloot. Waarvan nog 2 kdn: Judoca (15.5.1635) en Joannes (10.2.1638)
Mogelijks zoon van Roelant