Notities bij: Daneel Ramondt

waarschijnlijk fs Jan. Zijn broers en zus: Jan en Joos Ramondt fii Jan, Josyne Ramondt x Boudewyn Wynckeloos