Notities bij: Gaspar Storme

familie langs zijn zijde en de zijde van zijn vrouw?: Pieter fa Antheunis Storme gehuwd met Adriaeneken fa Pieter Ramondt

Staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 1968, opgemaakt in 1620
x Margriete fa Daneel Ramont: 1 kd
xx Janneken fa Pieter De Proost: Jan, Pieter, Mayken (x Christiaen Verplancke), Theunken (simpel), Jasperyne (nog minderj.) en Janneken (ook nog minderj.)
-gekomen van zijn ouders: Antheunis fs Adriaen Storme en Adriaeneken fa Jan Christiaens: hofstede van 65 g. te Zedelgem
-gekocht in eerste huwelijk: 16 g. te Zedelgem
-gekomen van Janneken De Proost: 9 g. gronden te Loppem en Zedelgem
-gekocht in tweede huwelijk: 24 g. te Zedelgem
-op de hofstede oa. 5 ossen, 5 koeien, 2 kalvers, 1 merrie.
Anthone krijgt 32 p. gr. vooruit . Saldo: 479 p.