Notities bij: Christianus Kindt

pacht hofstede te Aartrijke en Zedelgem aan het Sint-Janshospitaal van 1502 tot 1517.
Waarschijnlijk zoon van Christianus. Er betalen naamdrager Christianus Kindt vanaf 1430 erfelijke renten aan het Sint-Janshospitaal voor gronden te Aartrijke.