Notities bij: Joannes De Doeldere

pacht voor de eerste keer in 1588, 6-1-75 gronden aan het St-Janshospitaal te Brugge

begrafenisakte Oostkamp: begraven in de kerk

De Doeldere Jan fs Hubrechts, buitenpoorter Brugge te Oorscamp vanaf 26.2.1594.

SAB, wezenboek Sint-Jan nr. 17 f. 43v, akte 9 sporcle 1641
Boudewyn De Doeldere en Pieter Vande Walle als voogden van Jacquemintken en Tanneken (overleden na vader) fii Jan De Doeldere (+) xx Tanneken Vande Walle
voor deze 2 wezen 56 p. + 2/9 van 252 p.
andere nakomelingen van Jan De Doeldere x Anthonine Vande Walle: (1) Boudewyn, (2) Pieter, (3) Janneken x Pieter Gysels, (4) Tonynken x Jan Vanden Abeele, (5) Maiken x Adriaen Goormachtigh, (6) Tanneken x Pieter Van Hove (7) het kind van Pauwels Van Hove x Cathelyne De Doeldere
bezitten hofstede op de wijk Wulckenbrouck te Oostkamp onder de hlh Nieuwenhove, minstens 22 g. groot

SAB, Oud archief 519, leenboek Burg van Brugge 1521, f. 207v
leenhouders van het Grysonleen te Oostkamp:
(1) 1521: Boudin fs Jan De Doeldere
(2) Pieter De Doeldere, na overlijden van zijn vader Boudin
(3) Pierken fs Pieter, na overlijden van zijn vader
(4) Boudin fs Pieter De Doeldere
(5) 1584: Maiken fa Boudin De Doeldere, moeye van het zelfde Bouduin
(6) 1607: Jan De Doeldere fs Hubrecht fs Boudin.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 13/3, wettelijke passeringen, f. 6 (bewerking Alban Vervenne en Marc Verschilde)
Jan De Doeldere x Anthonyne Vande Walle, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Nicolays Vande Walle x Elisabeth Van Wansbeke, poorter van Brugge, een lijfrente van 15 sch. gr. sjaers ten voordele van de langstlevende, ingaande maart 1591, voor een huis int Mande, Vispaenstraete ... Hij was gerecht van Hubrecht De Doeldere x Janneke, vader en moeder. Hij bezet daarom 1/2 hofstede, van 16 g. land en huus (ander 1/2 behoort aan Pieter De Groote causa uxoris) deels op Oostkamp, deels op Nieuwenhoove, in een jeghenoote geseyt de Reyacker, met noordwest ande Wulckebrouckstraete, noordwest van de kerk in de Wulpenbroeck.