Notities bij: Judocus Vanden Kerckhove

RAB, Brugse Vrije 16313 f. 94v
Joos Vande Kerckhove, natuurlijke zone van wijlent Joos en Cornelie De Rijnck, en zijn vrouw Anna Verplanke, vrijlaten in het ambacht van Aartrijke; voor zichzelf en over zijn kinderen met wijlent Cornelia De Rijnck; verkopen aan Cornelis Cocquel fs Carel, voor zichzelf en voor zijn kinderen verwekt bij wijlent Pieternelle Vande Kerckhove, dochter van de voornoemde Joos d'oude en wijlent Joanna Leenknecht twee gemeten land. Joos Vande Kerckhove was daarin gerecht, gedurende zijn huwelijk met Cornelia Hacx, door koop van de nieuwe acceptanten.
Joos Vande Kerckhove handtekent de akte.

xx (1718 Aartrijke) Anna Verplancke

RAB, Brugse Vrije nr. 16539 f. 199, aktedatum 1668
Joos, het bastaardkind van Cornelie De Rinck fa Jan (fs Joos) x Jacquemine Inghelbrecht (fa Jacob), VM: Jacques De Rynck, erfde tal van goederen te Aartrijke bij het overlijden van zijn grootmoeder in 1666.