Notities bij: Guillielmus De Laere

-Buitenpoorter van de Kasselrij Kortrijk van 1544 tot 1571, zijn vrouw bleef nog twee jaar poorteres.
-Willem was landbouwer, brouwer en herbergier. Hij was vrij welstellend. In Ingelmunster bezat hij vier herbergen:
1. ten Hooghen Doorne, herberg en hoeve gelegen aan de Heirweg-Zuid, nabij de grens met Lendelede, groot ca 2 b.
2. hoeve en taverne de Groene Tente, gelegen op de hoek van de Gentstraat en de Lisbrugstraat
3. herberg het Meulentje op de platse van Ingelmunster, rechtover de huidige Schoolstraat
4. herberg en hoeve De Dobbele Arend, langs de huidige Bruggestraat, waar hij woonden groot ca. 11 ha.
-bezat een leen te Emelgem, gehouden van het hof van Ingelmunster, groot 2 b.
(bron: Johan De Laere)