Notities bij: Petronella Oordouillie

wezenakten Brugse Vrije 16533 f. 239
+Pierone Ordouille (Ordonille, Ordoville?) + Eernegem 29.3.1633
x Vincent Vivé
kdn: Toussain (huwde later), Jaspar, Cateline (korte tijd nadien overleden)
VP: Isenbaert Vivé, broer wezen, VM: Jan Recaen, bijstaande vriend uit Eernegem (na 1641: Gilles Penninck fs Florens uit Eernegem)
geen gronden
saldo 69 p. g.

vader +nov. 1639, was 2° x gehuwd met Pieryne fa Cornelis Cools: kdn:
3 g. land te Koekelare
saldo 76 p.