Notities bij: Richardus Kindt

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 69, hofstede het Waterke. De Kindts zijn een zeer oude Loppemse familie. Wij kennen reeds een Bouden Kind in 1283 en zijn broer Ryckaert in 1294, zonen van Clais. Omstreeks 1450 werd een Pauwel Kyndt geboren. Hij had een zoon die Ryckaert heette en die in 1526 dertien land en weide in leen kreeg, afhangend van het grafelijk leenhof van de Burg van Brugge. Dit leen lag in een omgeving die men het 't Oostdorp noemde, in de omgeving van de huidige Zedelgemstraat. Ryckaert was eerst gehuwd met Pierynke, dochter van Jacob Buuck en vermoedelijk een tweede keer met Catheline Bone. In 1558 en 1565 vervulde hij de taak van kerkmeester en in 1559 en 1570 was hij dismeester. Hij betaalde tevens aan de kerk en aan de dis een kleine grondrente, bezet op zijn hofstede te Waterke. Ryckaert is gestorven in 1582 en had tenminste twee zonen: Pauwel en Jan

RAB, weesakten Brugse Vrije nr. 16478 f. 380, aktedatum 11.5.1555, Loppem
+Mayken De Proost fa Matteeux
x Rycquaert Kynt
kdn: Paukin (toegevoegd in 1574: gehuwd) en Loysekin (toegevoegd in 1574: overleden)
voogden: Pieter De Doelder, Oostkamplaat - Jacob Buuck (vrijlaat in Loppem)
van moeders kant:
-22 g. in Koekelare en Loppem
-1/4 brouwerij en rosmolen te Oostkamp, groot 6 g., te Oostkamp, wijk Ten Dale
-1/4 van 18 vijvers, groot 300 gemeten, pachters Daneel Dobbelen Jacob Faes
van vaders kant:
-1/2 van 74 g. te Loppem en Handzame
saldo: 68 p. gr.
toegevoegd in 1574: verklaring van de vader, gezien de voogden overleden zijn, dat zijn zoon Pauwels 28 jaar is

RAB, weesakten Brugse Vrije nr. 16482 f. 230 (Loppem)
+ Rycquaert Kyndt +ca. 1585
x Calleken fa Pieter Hoone, zijn derde vrouw, zij hertrouwde Rycquaert Jooris (vrijlaat in Loppem)
kdn: Hansken, Rycxken, Pauken en Mayken
VP: Pauwels Kyndt, vrijlaat in Loppem; VM: Jacob Zeghers, vrijlaat te Uitkerke
-voor de wezen 94 g., daarin begrepen de successie van Pierken en Thuenken, hun broeders, na de vader overleden, te Loppem en Zedelgem;
-gemeen en onverdeeld in 106 g. met Pauwels Kyndt fs Rycquaert voornoemd, hun broer en de kinderen van Jan Negheman x Loysekin fa Rycquaert Kyndt voornoemd; ter causen van huerlieden successie van beede de voorscreven overleden kinderen, met recht van bijleve voor de moeder.
-in zijn derde huwelijk gekocht hofstede van 23 g. te Loppem, NW van de kerk, is de hofstede waar Pauwels Kindt laatst op woonde.
-van moeders kant: gronden te Sint-Pieters-op-de-Dijk, gemeen met de weduwe en de kinderen van Jan Hoone, en het kind van Pieter Hoone