Notities bij: Ludovica Kindt

wezenakte heerlijkheid Oostkamp: 2 kdn: Calleken en Mayken, VP: Negheman Christiaen en VM: Kynt Rycquaert

wezenakten Brugse Vrije nr. 16482 f. 230 (Loppem)
+ ca 1585: Rycquaert Kyndt x Calleken fa Pieter Hoone, zijn derde vrouw; kdn: Hansken, Rycxken, Pauken en Mayken
VP: Pauwels Kyndt, vrijlaat in Loppem; VM: Jacob Zeghers, vrijlaat te Uitkerke
-voor de wezen 94 g., daarin begrepen de successie van Pierken en Thuenken, hun broeders, na de vader overleden, te Loppem en Zedelgem; gemeen en onverdeeld in 106 g. met Pauwels Kyndt fs Rycquaert voornoemd, hun broer en de kinderen van Jan Negheman x Loysekin fa Rycquaert Kyndt voornoemd; ter causen van huerlieden successie van beede de voorscreven overleden kinderen, met recht van bijleve voor de moeder.
-in zijn derde huwelijk gekocht hofstede van 23 g. te Loppem, NW van de kerk, is de hofstede waar Pauwels Kindt laatst op woonde.