Notities bij: Jacobus Van Houtryve

Stadsarchief Brugge, staten van goed 1e reeks nr. 434, aktedatum 1595
rekening door Passchier Verheecke en Jacob Strybusch, voogden van Hansken, Lauken, Pierkenen Grietken fii wylent Jacob Van Houdtdryve x Margriete fa Jan Strybusch, midsgaders Jacques Van Houdtdryve zyn zelfs bedeghen by huwelicke; bij overlyden van de vader en de moeder, mitsgaders van Adriaentken en Willeken huerlieden broeders ende dit tsedert den overlyden van de moeder twelck was den 9 sporcle 1583.
By overliden vader in ghetale van acht te weten Copken, Willeken, Adriaentken, Hansken, Lauken, Pierken, Mayken en Grietken, danof tselve Maeyken naderhandt ghehuwet es met eenen Ferry Denys ende Willem en Adriaentken overleden syn. Saldo van de staat van goed van Jacobus, opgesteld op 23.4.1574, was 318 p.
Bezit een huis te Brugge-Sint-Gilles (Wulpenstraete), 6 'onderhuizen' (kamers) op het einde van Corte Baillestraat, gronden te Sint-Andries.
Saldo: 60 p.