Notities bij: Guillielmus De Clerck

Wezenakten Brugse Vrije 16482 f. 40 (Loppem)
beide ouders overleden
VP: Jan De Clerck, vrijlaat te Dudzele
VM: Roelant Ovaere, vrijlaat te Loppem
akte 12.3.1583
(verder geen gegevens)

Oude hoeven te Loppem p. 38 (het Groot Magdalenahof): Wille De Clercq, zoon van Jan uit Oostkamp (1572-1582). ... Omwille van "de groote beschaedthede" kreeg Willem De Clercq een jaar pacht kwijtschelding: "dies was hem belooft te vergheldene ende instandt te doene vande schade by hem gheleden ende ghesupportiert vande soldaten binden jaeren 1580,81 en 82". Waarschijnlijk hebben al deze miseries hun gezondheid geknackt, want zowel Willem als zijn vrouw, Mareye Buuck, waren reeds gestorven voor 1583. Zij lieten vier kinderen na: Noutkin, Leenkin, Jacqueminken en Janneken.