Notities bij: Rolandus Ovaere

hun dochter Petronella x Jan Meyaert.
Hun oudste zoon Geleyn huwde omstreeks 1627 met Barbara Lievens uit Zedelgem
dochter Adriane

Oude Hoeven te Loppem p. 51
Hij had een zoon Roland Ovaere, die gehuwd was met Janneke, dochter van Jacob Buuck. Roland, in 1567 eveneens dismeester, was reeds in 1595 overleden. Hij had tenminste drie dochters ...

RAB, wezenakten Brugse Vrije nr. 16482 f. 270, acte 17.10.1587
Roland Hovaere fs Frans, +
x Janneken fa Jacob Buuck
kdn: Margriete, 20 j (huwt voor 15.11.1592 met Guille De Clerck); Adriaeneken, 10 j; Neelkin, 8 j
VP: Jacob Van Hove, VM: Lieven Cloet, behuwde rechtsweer
bezitten 2/3 van een geruwineerde hofstede van 33 g. te Loppem, gemeen met Jacob Van Hove x wde Frans Hovaere
van moeders kant: 2/3 in 1/2 van een hofstede van 25 g te Loppem, Zedelgem en Aartrijke, zelfde deel in een hofstede van 26 g. te Snellegem, zelfde deel in een hofstede van 6 g. te Loppem. De moeder bezit by verdeele ghedaen jeghens Pieter Proost, ten sterfhuuse van Jacob Buuck en Janneken syne huusvrouwe.