Notities bij: Anthonius Le Comte

akte vermeldt dat hij overleden is op het kerkhof van Bovekerke. Een begrafenisdienst werd pas gehouden op 18.2.1634

wezenakten Brugse Vrije 16533 f. 214
+Anthonius Le Conte fs Anthonius, + Koekelare 7.4.1634
x Janneken fa Gilles Bulteel
kdn: Antheunis, 19 j; Meuken, 16 j; Janneken, 13 j; Pierynken, 10 j; Tanneken 8 j; Jacquemynken, 6 j; Lowyseken, 6 j
VP: Philips Le Conte, oom paterneel te Bovekerke (vanaf 1643: .... Dupon x Mayken, zus van de wezen, te Koekelare), VM: Jan Bulteel, Haringe (kasselrij Veurne)
geen verdere beschrijving.